Najlepszy Sposób Na Odinstalowanie SQL Server 2008 Nie Można Uruchomić Debugera Transact-SQL

Czasami na komputerze może pojawić się komunikat, że SQL Server 2008 nie może uruchomić debugera Transact-SQL. Ten problem może mieć różne przyczyny.

Najpotężniejsze i najłatwiejsze w użyciu narzędzie do naprawy błędów systemu Windows

4

Uwolnij komputer w ciągu kilku minut

Reimage to najpopularniejsze i najskuteczniejsze narzędzie do naprawy komputerów na świecie. Miliony ludzi ufają, że ich systemy działają szybko, płynnie i bez błędów. Dzięki prostemu interfejsowi użytkownika i potężnemu silnikowi skanowania, Reimage szybko znajduje i naprawia szeroki zakres problemów z systemem Windows - od niestabilności systemu i problemów z bezpieczeństwem po zarządzanie pamięcią i wąskie gardła wydajności.

 • Krok 1: Pobierz Reimage i zainstaluj go na swoim komputerze
 • Krok 2: Uruchom program i kliknij „Skanuj”
 • Krok 3: Kliknij „Napraw”, aby naprawić znalezione problemy

 • Oczywiście, próbowałem debugować z SQL Server Management Studio i znalazłem wymówkę, dlaczego debuger prawie się przeciążył.

  Nie udało się uruchomić debugera Transact-SQL, połączenie nie powiodło sięInstancja twojego silnika bazy danych “server-sql”. Upewnij się, że Twój pożyczkodawca ma je włączoneDebugowanie wyjątków zapory ogniowej za pomocą połączenia dokładnie tego, kto jest faktycznie członkiemz tego, jak sysadmin naprawił rolę komputera w Internecie. Serwer RPC jest niedostępny.

  Jak ułatwić debugowanie w SQL Server?

  Otwórz Eksplorator rozwiązań.W Eksploratorze rozwiązań kliknij prawym przyciskiem myszy Projekty testowe i znajdź Właściwości.Na stronie Korzyści kliknij Debugowanie.W sekcji „Włącz debugger” spójrz na „Włącz debugowanie SQL Server”.Zapisz zmiany osobiste.

  Wcześniej otrzymuję dwa komunikaty: jeden z prośbą o uprawnienia zapory sieciowej, a drugi o treści „Użyj” z bezsensownym tekstem.

  Dlaczego nie mogę uruchomić debugera Transact-SQL?

  Nie udało się uruchomić debugera Transact-SQL, nie można połączyć się z dowolną instancją systemu bazy danych „sql-server”. Upewnij się, że wyjątek programu zapory dla tego debugowania jest włączony i że możesz używać programu przeglądarki, ponieważ jest on członkiem jakiejś zmienionej roli serwera sysadmin. Urządzenie RPC jest niedostępne.

  Przyjrzałem się dodanym podobnym odpowiedziom do tego samego wpisu na blogu, który twierdzi, że dodaje się go jako nowy administrator, ale w rzeczywistości jest to już ustawione. Próbowałem też naprawdę dodać administratora systemu do każdego kolejnego konta, ale to też nie daje zatrudnienia.

  Alt=”” TylerX
  sql site 2008 nie może uruchomić debugera transakcji sql

  20.2000

  Jak skonfigurować debugowanie w SQL Server 2012?

  Na pasku narzędzi zapytania kliknij ikonę debugowania. Kliknij sekcję menu „Rozpocznij debugowanie” w menu „Debugowanie”, jak pokazano poniżej. Naciśnij klawisze ALT+F5.

  Utworzono 30 czerwca.

  Connersconners
  komputer zdalny sql 2008 nie może uruchomić jednego konkretnego debugera transakcji sql

  1123

  Jak cieszę się uruchamianiem debugera Transact-SQL?

  Możesz bardzo dobrze przejść przez reguły, teraz wstrzymać wykonywanie niektórych instrukcji Transact-SQL i / lub użyć okien debugera, gdy powinieneś wyświetlić bieżące miejsce wykonywania. Debuger można uruchomić, klikając przycisk Debuguj na pasku narzędzi Zapytanie lub klikając przycisk Rozpocznij debugowanie na karcie Debugowanie.

  To oprogramowanie jest najlepszą opcją do naprawy komputera i ochrony przed błędami.
  < p>

  Jakie są zazwyczaj wymagania konfiguracyjne, aby ogólnie uruchomić debuger Transact-SQL?

  Bezproblemowe uruchamianie debugera Transact-SQL nie wymaga żadnej konfiguracji, gdy SQL Server Management Studio lub SQL Server Data Tools są zwykle uruchomione na tym samym komputerze z powodu tego konkretnego wystąpienia aparatu bazy danych SQL Server.

  < p>

  Jak rozpocznie się debugowanie T-SQL z RDC?

  Najszybszym sposobem jest przejście do nagrywania -> bezpieczeństwo -> logowanie -> akceptowalne kliknięcie na login i dodanie hasła podstawowego oraz sprawdzenie roli w serwisie, widząc, że jest ona w rzeczywistości publiczna i jest szefem systemu. dodatkowy link Nie można ustawić debugowania T-SQL Miałem ten problem, byłem podłączony do serwera pochodzącego z RDC i po połączeniu się z całą instancją w zasadzie użyłem “.” co nie powiodło się.

  Best Way To Uninstall SQL Server 2008 Unable To Start Transact-SQL Debugger
  Bästa Sättet Att Avinstallera SQL Server 2008 Det Går Inte Att Starta Transact-SQL Debugger
  Bester Weg, Um SQL Server 2008 Zu Entfernen Transact-SQL-Debugger Kann Nicht Gestartet Werden
  La Mejor Manera De Desinstalar SQL Server 2008 No Se Puede Iniciar El Depurador De Transact-SQL
  Meilleure Manière Pour Vous De Désinstaller SQL Server 2008 Impossible De Démarrer Le Débogueur Transact-SQL
  Melhor Maneira De Desinstalar O SQL Server 2008 Não é Possível Iniciar O Depurador Transact-SQL
  SQL Server를 제거하는 가장 좋은 방법 이천팔 Transact-SQL 디버거를 시작할 수 없습니다.
  Лучший способ удалить SQL Server 2008. Не удается запустить отладчик Transact-SQL
  Il Modo Migliore Per Disinstallare SQL Server 2008 Impossibile Avviare Il Debugger Transact-SQL