Najlepszym Sposobem Na Powstrzymanie ładowania Wersji Produkcyjnej Drmk 8.00 Jest Nie ładowanie Określonego Pliku Jądra.

Najpotężniejsze i najłatwiejsze w użyciu narzędzie do naprawy błędów systemu Windows

Ten przewodnik użytkownika został stworzony, aby pomóc Ci, pod warunkiem, że pojawi się błąd podczas ładowania wersji drmk 8.00, nie można załadować jądra.

tylko jeden. Włóż instalacyjny dysk CD systemu Windows 7 do tego napędu i uruchom nowy komputer.

2. Naciśnij dowolny klawisz, aby wyświetlić komunikat “Naciśnij dowolną główną rzecz, którą można załadować z płyty CD lub DVD…”. pojawia się.

3. Wybierz język, a zatem trochę walutę i klawiaturę lub komponenty wejściowe, jeśli ma to zastosowanie, a następnie kliknij Dalej.

trzy. W przedziale czasowym Opcje odzyskiwania systemu wybierz dysk instalacyjny systemu Windows i kliknij przycisk Dalej.

6. W oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu kliknij Napraw komputer.

7. Wybierz system jazdy, który chcesz przywrócić, a następnie kliknij Dalej.

8. W oknie dyskusji Opcje odzyskiwania systemu kliknij opcję Rozpocznij odzyskiwanie.

Aby uruchomić Bootrec.Tool rodziny exe zwykle potrzebują informacji o Windows RE. Aby to zrobić, wykonaj prawie dowolny z następujących kroków:

1. Włóż płytę CD z różnymi instalacjami systemu Windows Vista i Windows do komputera CD-ROM i uruchom komputer.

2. Po wyświetleniu monitu naciśnij dowolny klawisz. Wybierz żądany język, konkretną godzinę, walutę, klawiaturę i metodę wprowadzania pro100, a następnie kliknij Dalej.

liczne. Wybierz dokładny system operacyjny, którego potrzebujesz, aby przywrócić, i kliknij Dalej.

ładowanie wersji drmk 8.00 nie może załadować pliku jądra

cztery. W oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu wybierz pole badania Wiersz polecenia.

Jak używać narzędzia Bootrec.exe skojarzonego ze środowiskiem odzyskiwania systemu Windows do rozwiązywania i naprawiania problemów związanych z ITC systemu Windows.

Metoda 3: Użyj środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE), aby uruchomić Przywracanie systemu.

tylko jeden konkretny. Włóż instalacyjny dysk CD systemu Windows 7 do napędu CD i wstępnie określ komputer.

2. Naciśnij dowolny klawisz, który się pojawi, gdy pojawi się myśl “Naciśnij ważny klawisz dotyczący uruchamiania z CD lub DVD …in ..”.

3. Wybierz słownictwo, ten język i walutę czasu, klawiaturę lub metodę wprowadzania i kliknij Dalej.

5. W oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu wybierz dysk podłączony do instalacji systemu Windows i przejdź dalej.

6. W oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu kliknij opcję Przywracanie systemu.

7. Postępuj zgodnie z instrukcjami każdego Kreatora odzyskiwania języka C często i wybierz odpowiedni punkt zwrotu.

Jeśli powyższe metody nie pomogą, każda osoba może spróbować zwrócić uwagę na metody wymienione w tym jednym artykule:

Komunikat o błędzie uruchamiania systemu Windows Vista: „Brak wymaganego materiału w samej ścieżce danych konfiguracji uruchamiania systemu Windows”
http://support.microsoft.com/kb/927391

Uwaga. Ta zasada dotyczy również systemu Windows 7 jako systemu.

ładowanie wersji 8.00 drmk nie może legionować plik jądra

W organizacji, moja rodzina i ja wszyscy używamy mgły, aby uzyskać prawie 2 lata z całym jej bezprzerwowym zasilaniem i wyłączaniem podczas radzenia sobie z 700 szt. Niedawno musieliśmy z powodzeniem dopasować dowolną grupę 20 młodo wyglądających komputerów Optiplex 3020 i użyć ich obrazu Windows Top 7, który został wykorzystany do pracy na innych komputerach.

Obraz jest losowo przygotowany, zawiera skrypty do pierwszego kick-outa, sterowników i implementacji domeny. Nie został opracowany przeze mnie co do zasady.

Po etapie obrazowania komputery nie były w stanie przenieść sneakersów do systemu Windows, co wyjaśnia osobistą wiadomość:
„Drmk v8.00 nie może załadować pliku jądra”

Po zbadaniu tego udowodniłem, że problem dotyczy konkretnej standardowej partycji głównej firmy Dell, która zawsze była taka sama. Jest to to samo, co zarezerwowana partycja społeczności Windows.

 • Opcjonalny komputer Optiplex 3020 (nieco starszy) został pomyślnie przesłany i załadowany za pomocą obrazu
 • Często aktualizuj i obniżaj wersję systemu BIOS na wspomnianej powyżej drukarce testowej, a następnie zostanie ponownie poprawnie zmapowana
 • Zrobiłem G-Parted, gdy trzeba usunąć tę partycję i uzyskać czysty obraz na jakimś “zepsutym” pojeździe – nadal jest to problem.
 • Program Dell Diagnostics uruchamia się w tym samym systemie komputerowym, co na zdjęciu — zweryfikowany
 • Kilka innych drobnych poprawek, których nie pamiętam
 • Uwolnij komputer w ciągu kilku minut

  Reimage to najpopularniejsze i najskuteczniejsze narzędzie do naprawy komputerów na świecie. Miliony ludzi ufają, że ich systemy działają szybko, płynnie i bez błędów. Dzięki prostemu interfejsowi użytkownika i potężnemu silnikowi skanowania, Reimage szybko znajduje i naprawia szeroki zakres problemów z systemem Windows - od niestabilności systemu i problemów z bezpieczeństwem po zarządzanie pamięcią i wąskie gardła wydajności.

 • Krok 1: Pobierz Reimage i zainstaluj go na swoim komputerze
 • Krok 2: Uruchom program i kliknij „Skanuj”
 • Krok 3: Kliknij „Napraw”, aby naprawić znalezione problemy

 • Zdecydowaliśmy się używać tylko pewnej liczby związanej z dyskami twardymi i nadal często kopiować obraz za pomocą narzędzi innych firm, ale nasza platforma zdecydowanie nie jest idealna. W ten sposób problematyczna sytuacja musiała zostać rozwiązana (/ ominięta), ale główna przeszkoda pozostała i chciałbym poznać większość odczuć na temat przyczyny i tego, co zrobiłem źle.

 • Ubuntu 15.04 preinstalowane na PC, świetna konfiguracja. Dostaję wzmianki o innych osobach, które zwykle napotykają problemy po zainstalowaniu Ubuntu.
 • Wszystkie zawierały małą lub średnią partycję Dell (~150 MB), a pewna część reszty ciężkiego dysku była prawdziwą partycją główną.
 • To nie jest tak naprawdę czas, kiedy używamy takiego otwartego obszaru hostingu i nie jest to pierwszy raz, kiedy konsekwentnie używamy tego stylu.
 • To oprogramowanie jest najlepszą opcją do naprawy komputera i ochrony przed błędami.

  The Best Way To Suppress The Loading Of Drmk Version 8.00 Is To Not Load The Kernel File.
  La Mejor Forma De Suprimir La Carga De Una Versión 8.00 De Drmk Es No Cargar únicamente El Archivo Del Kernel.
  A Melhor Maneira De Suprimir Você Vê, O Carregamento Do Drmk Versão 8.00 é Sempre Não Carregar O Arquivo Do Kernel.
  Лучший способ подавить загрузку Drmk версии 8.00 — не загружать каждый файл ядра.
  Det Mest Tillförlitliga Sättet Att Undertrycka Laddningen Mot Drmk Version 8.00 är Att Inte På Något Sätt Ladda Kärnfilen.
  La Meilleure Façon De Supprimer Le Chargement Du Compte Drmk 8.00 Est De Ne Pas Charger L’intégralité Du Fichier Du Noyau.
  Der Unglaublich Beste Weg, Das Laden Von Drmk Version 8.00 Zu Unterdrücken, Besteht Darin, Nicht Nur Die Kernel-Datei Zu Laden.
  Il Modo Migliore Per Eliminare Il Caricamento Di Drmk Performace 8.00 è Non Caricare Il Tipo Di File Del Kernel.
  Drmk 버전 8.00의 Repowering을 억제하는 완벽한 방법은 커널 파일을 로드하지 않는 것입니다.
  De Belangrijkste Manier Om Het Starten Van Drmk Versie 8.00 Te Onderdrukken Is Om Het Kernelbestand Niet Te Laden.