Bästa Sättet Att Avinstallera SQL Server 2008 Det Går Inte Att Starta Transact-SQL Debugger

Ibland kan du se ett röstmeddelande på din dator om att SQL Server 2008 inte kan starta Transact-SQL-felsökaren. Detta problem kan ha många orsaker.

Det mest kraftfulla och lättanvända reparationsverktyget för Windows-fel

4

Få PC felfri på några minuter

Reimage är världens mest populära och effektiva PC-reparationsverktyg. Det litar på miljontals människor för att hålla sina system igång snabbt, smidigt och felfritt. Med sitt enkla användargränssnitt och kraftfulla skanningsmotor hittar och fixar Reimage snabbt ett brett utbud av Windows-problem – från systeminstabilitet och säkerhetsproblem till minneshantering och prestandaflaskhalsar.

 • Steg 1: Ladda ner Reimage och installera den på din dator
 • Steg 2: Starta programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att åtgärda eventuella problem som upptäcks

 • Visst, jag har försökt felsöka frånSQL Server Management Studio och hittat anledningen till att felsökaren nästan slutade fungera.

  Det gick inte att starta Transact-SQL debugger, tillägg misslyckadesEn instans av informationsmotorn “server-sql”. Se till att ditt företag har dem aktiveradeFelsökning av brandväggsundantag som du vet som att använda en anslutning som nu faktiskt är medlemfrån den sysadmin anbringade datorrollen på Internet. RPC-servern är inte tillgänglig.

  Hur aktiverar jag felsökning medan SQL Server?

  Öppna Solution Explorer.Högerklicka på Testa projekt i Solution Explorer och välj Egenskaper.På sidan Fördelar klickar du på Felsökning.I din nuvarande “Aktivera felsökning”-sektion klickar du bara på “Aktivera SQL Server Debugging”.Spara dessa ändringar.

  Dessförinnan får jag två meddelanden: personer som ber om brandväggsbehörigheter och vårt andra ordspråk “Använd” med oläsbar text.

  Varför kan jag inte komma igång med Transact-SQL-felsökningen?

  Det gick inte att starta Transact-SQL-debugger, det gick inte att ansluta till någon enskild instans av databasmotorn “sql-server”. Se till att brandväggsprogramundantaget från denna regelfelsökning är aktiverat och att du använder ett webbläsarprogram som råkar vara medlem i någon stationär sysadmin-serverroll. RPC-servern är helt enkelt inte tillgänglig.

  Jag har tittat på andra analoga svar på samma inlägg som gör anspråk på att lägga till en inloggning som en ny systemadministratör, men det är utan tvekan. Jag försökte också få en systemadministratör till det framtida kontot, men det ger ingen energi heller.

  Alt=”” TylerX
  sql waiter 2008 kunde inte starta den transact-sql-felsökaren

  20.2000

  Hur försäkrar jag felsökning i SQL Server 2012?

  Klicka på Felsökningsknappen i debattverktygsfältet. Klicka på menyavsnittet “Starta felsökning” tillbaka i menyn “Debug” som visas direkt nedan. Tryck ALT+F5.

  Skapad 30 juni.

  Connersconners
  sql host 2008 kan inte starta den huvudsakliga transact-sql-debuggern

  1123

  Hur börjar jag starta Transact-SQL debugger?

  Du kan kanske gå igenom reglerna, pausa användningen av vissa Transact-SQL-satser och syftet med felsökningsfönster när du behöver på vägen se den aktuella körningslokalen. Du kan starta felsökningen genom att följa knappen Felsökning i verktygsfältet Fråga eller genom att klicka på Börja felsöka på fliken Felsökning.

  Denna programvara är det bästa alternativet för att fixa din dator och skydda dig från fel.

  Vilka är våra konfigurationskrav för att köra Transact-SQL-felsökningen?

  Att köra Transact-SQL-debuggern betyder helt enkelt inte att det krävs någon konfiguration när SQL Server Management Studio eller SQL Server Data Tools vanligtvis körs på någon sorts samma maskin på grund av SQL Server Database Engine.

  Hur kommer man igång med T-SQL-felsökning från RDC?

  Den enkla stilen är att gå till databutik -> säkerhet -> logga in -> högerklicka på inloggning och lägga till ditt lösenord och kontrollera tjänstens roll, se att den är användare och är en systemadministratör. mycket mer länk Det gick inte att börja felsöka T-SQL Jag hade det här problemet, jag måste ha varit ansluten till servern via RDC och efter anslutning till det aktuella fallet använde jag i princip “.” som ibland misslyckades.

  Best Way To Uninstall SQL Server 2008 Unable To Start Transact-SQL Debugger
  Bester Weg, Um SQL Server 2008 Zu Entfernen Transact-SQL-Debugger Kann Nicht Gestartet Werden
  La Mejor Manera De Desinstalar SQL Server 2008 No Se Puede Iniciar El Depurador De Transact-SQL
  Meilleure Manière Pour Vous De Désinstaller SQL Server 2008 Impossible De Démarrer Le Débogueur Transact-SQL
  Najlepszy Sposób Na Odinstalowanie SQL Server 2008 Nie Można Uruchomić Debugera Transact-SQL
  Melhor Maneira De Desinstalar O SQL Server 2008 Não é Possível Iniciar O Depurador Transact-SQL
  SQL Server를 제거하는 가장 좋은 방법 이천팔 Transact-SQL 디버거를 시작할 수 없습니다.
  Лучший способ удалить SQL Server 2008. Не удается запустить отладчик Transact-SQL
  Il Modo Migliore Per Disinstallare SQL Server 2008 Impossibile Avviare Il Debugger Transact-SQL