Pipettproblem P200 Enkel Lösning

Om du har det där p200-pipettfelet på din community hoppas jag att det här blogginlägget kan hjälpa dig.

Det mest kraftfulla och lättanvända reparationsverktyget för Windows-fel

Det personliga referensfelet är skillnaden mellan den vanliga volymen som mäts på din egen pipett och volymen som är inställd på den specifika pipetträknaren. Indikativ noggrannhetsspecifikation kan vara en trädgård med fast yta med media uppmätta volymer som faktiskt är acceptabla.

Pipett P200, single fashion, | 20-200 µl BT Lab SystemsP200-pipett, enkelkanal, | 20-200 µl BT Lab Systems < för varje a>

 • Beskrivning
 • Recension (0)
 • P200 Pipett med variabelt djup 20-200 µl med digitalt kapacitetsplaneringssystem med tryckknapp. Pipetterna är dekorerade för enkel identifiering med hjälp av räckviddspanelen. Den kalibrerade mikropipetten kommer för en kalibreringsrapport enligt EN ISO 8655 för garanterad noggrannhet och sedan konsekvens.

 • Ergonomisk design för låg vikt såväl som en snabb kolvrörelse.
 • Kalibrerad till EN ISO 8655 för garanterad perfektion till noggrannhet.
 • En kalibreringsrapport medföljer varje pipett.
 • Tryck – Stoppa nummersystem på vägen för att ställa in numret
 • Färgkodad för anspråkslös identifiering.
 • Single Channel Scope=”col”>Cat Pipettes

  Volym scope=”col”>Ökning (µl) Testa stjäl. Scope=”col”>% (µl) % fel i bedömningen (±)

  BTDet mest kraftfulla och lättanvända reparationsverktyget för Windows-fel P10:
  0,5–10

  0.1 1 2.5 1,5 10 1.0 0,8 BT1502 P100:
  10-100

  0,5 10 3.0 1,5 100 0,8 0,15 BT1503 P1000:
  100-1000

  5 100 2.0 0,7 1000 0,6 0.2 BT1504 P2:
  0,1-2,5 0.1 0,5 2.5 1,5 2.5 1.0 0,8 BT1505 P20:
  2-20

  0.1 2 2.0 0,8 20 1.8 0,6 BT1506 P200:
  20-200

  1 20 0,6 0,6 200 0,5 0,15 BT1507 P5000:
  1000-5000

  50 1000 0,7 0,3 5000 0,5 0,15

 • Visningar: 29 774
 • Produkt-ID: BT1506.
 • Belöningspoäng: 16
 • Lager: i lager
  • 179 USD
  • Belöningspoängvärde: 170

  p200 pipettfel

  Fungerande pipetter med kinetisk effekt bör kontrolleras då och då för att säkerställa korrekt vätskedispensering. Det sista av dessa Dessa tester kan alltid utföras inom förutbestämda toleranser jämfört med att korrigera förhållanden utanför toleransen. För snäva toleranser kan orsaka en enorm mängd “falska så kallade fel” där per faktisk pipett i gott skick utsöndras resultat som inte är hållbara. För stora toleranser kan påverka den fördelaktiga kvaliteten på analysarbetet för det specifika laboratoriet som helhet.

  Situationen har alltid komplicerats ytterligare av det faktum eftersom pipettprestanda definitivt är beroende av andra faktorer än pipettstörning. Att balansera denna riktlinje på interaktionsargument kan göra det svårt att formulera uppnåbara pipettgränser. Denna labbanalys diskuterar nyckelpunkterna som särskilt måste beaktas när konfigurationstoleransgränser för en fungerande dig och rekommenderar en uppsättning autentiska och uppnåbara toleransgränser för särskilda pipetter och flerkanaliga pipetter av olika storlekar. /p>

  Var uppmärksam på tillverkarens labbspecifikationer

  Många försöker använda specifikationer och ofta pipetttillverkaren som allmänna toleranser för att få sitt laboratorietestprogram. Bilspecifikationer kanske inte exakt återspeglar färdigheter som erhållits genom laboratorietester.

  Vilka är några vanliga pipettövervakningsfel?

  Pipettspets förvåtningsfel.Oavsett låg temperatur.torka spetsen.Felaktigt pipetteringsläge valt.Fungerar mycket snabbt.Pipett på sidan.Användning av pipettspetsar som inte är lämpliga.

  Användare misslyckas ofta med att återskapa påståenden om säljarens prestanda av ett antal kopplade till skäl:

 • Det finns inga enhetliga standarder för hur tillverkare definierar prestandasituationer. Dessa uttalanden är ofta en kompromiss mellan tekniska behov och bedömningsbehov.
 • Klimatiska detaljer som temperatur och luftfuktighet påverkar extremt pipettens prestanda.1 Detta innebär att en pipett placerad i en återhållen miljö med koppel kanske inte pipetterar bra när det gäller en laboratoriebänk. < sup>2 sup> Artel rekommenderar därför att pipetter ändå testas mot kriterier som fungerar.
 • Pipettägarens konst spelar en mycket viktig roll för pipettens stabilitet, precision och tillförlitlighet. Valet av metod för att använda pipettering (till exempel omvänt läge eller kanske ett direkt läge) är också en leverantör av variationer i pipeteringsresultat.3 Ett lämpligt program kan hjälpa till att minska felaktiga fel genom att helt enkelt se till att dess resultaten är tillförlitliga. och kan du behöva spelas av alla användare. Artel-guiden, 10 tips för att förbättra pipetteringstekniken7, hjälper dig att ta i bruk bästa pipetteringstekniker i ditt nuvarande labb.
 • Pipetttips påverkar också verifieringen som bifogas resultaten. De flesta välrenommerade tillverkare och kravavdelningar definierar noggrant vilken typ som är kopplad till spetsar som ska användas i händelse av att man testar en viss pipett i något labb. Om en kund väljer en annan typ av pekare (som en filterspets, utökad trick eller gelspets) eller ett mål av sämre kvalitet, kan de helt enkelt bekräfta burken på sin bakgård för att se om den uppfyller biltoleranserna .
 • Statistiska faktorer, såsom balansen mellan insamlade data, påverkar möjligheten till slumpmässiga eller falska fel. Till exempel, för testning, rekommenderas det starkt att använda 10 datapunkter i varje volym, som beskrivs i denna laboratorierapport. Färre än 10 datapunkter på grund av användning ökar osäkerheten och minskar testets associerade integritet, vilket bekvämt kan kompenseras för genom strängare specifikationer. Se labbrapport 1a för någon form av mer detaljerad diskussion. Tillgänglig
 • Utveckla gränserna för beslutsamhet

  p200 pipettfel

  Baserat på vår arbetserfarenhet med många framstående fabrikat och enheter av pipetter, inklusive enkla kombinerade med flerkanalspipetter, rekommenderar Artel att du använder utmärkelserna i Tabell 1 som den högst rankade startpunkten punkt för uppnåbara motståndsgränser. Dessa gränser är baserade på ytterligare en enkel regel: 2 % av fulla skalor vid alla 5 volyminställningar. Till exempel är felet för att du har 100 µl pipett med variabel volym förmodligen ±2,0 µl (2%). inställning på 90 µl, ±2 och 0,0 µl (4 %), oftast 50 µl.

  Få PC felfri på några minuter

  Reimage är världens mest populära och effektiva PC-reparationsverktyg. Det litar på miljontals människor för att hålla sina system igång snabbt, smidigt och felfritt. Med sitt enkla användargränssnitt och kraftfulla skanningsmotor hittar och fixar Reimage snabbt ett brett utbud av Windows-problem – från systeminstabilitet och säkerhetsproblem till minneshantering och prestandaflaskhalsar.

 • Steg 1: Ladda ner Reimage och installera den på din dator
 • Steg 2: Starta programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att åtgärda eventuella problem som upptäcks

 • Denna typ relaterad till generaliserad toleransgräns har valts framgångsrikt i många applikationer, eftersom fuktmätning och sprutkalibrering, de platser som ett fast fullskaleförhållande anses vara normalt används. ISO 8655-2 som är förhärskande för att testa pip1 använder också denna slutprocentskala. Tillåtet

  Vilka är de vanligaste hjälpmedlen vid pipettering?

  Variabelt pipeteringsdjup En av de vanligaste orsakerna till bristande överensstämmelse med lösningsmedelsvolymen är en förändring i prestanda under aspiration. Om du sänker ner varje spets för djupt i vattnet kan det bildas droppar på ämnet på sidan av spetsen eller möjligen en förändring i trycket beroende på volymen.

  Procentandelen som rapporteras av ISO är vanligtvis ganska konstant för texturerade och underbara volympipetter, men ökar för mindre volympipetter. Denna avvikelse är för gravimetriska metoder för att kompensera för att erhålla denna särskilda ökning av gravimetriska fel på mindre volymer.

  Denna programvara är det bästa alternativet för att fixa din dator och skydda dig från fel.

  Pipette Error P200 Simple Solution
  Pipettefout P200 Eenvoudige Oplossing
  Błąd Pipety P200 Proste Rozwiązanie
  Неисправности пипетки P200 Простое решение
  Pipettenfehler P200 Einfache Lösung
  Erro De Pipeta P200 Solução Simples
  Pipette의 실수 P200 단순 솔루션
  Errore Pipetta P200 Soluzione Semplice
  Defectos De Pipeta P200 Solución Sencilla
  Erreur De Pipette P200 Solution Simple